بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو
  خبرخوان

  نوشته‌های بلاگ تیر 1403

  ویژگیها و ساختار اسیدهای آمینه
  0 ویژگیها و ساختار اسیدهای آمینه
  اسیدهای آمینه از نظر رفتار و خواص و همچنین وظایف بیولوژیکی در بین دیگر مواد طبیعی بینظیر میباشند آنها محلول در آب بوده و الکترولیتهای آمفوتریک هستند و در pH های مختلف به عنوان بافر عمل می کنند.
  اسیدهای آمینه و نقش تغذیه ای آن ها در گیاهان
  0 اسیدهای آمینه و نقش تغذیه ای آن ها در گیاهان
  اسیدهای آمینه از مهمترین متابولیت های اولیه و گاهاً ثانویه گیاه بوده که نقش مهمی در حیات و زندگی سلول و به طور کلی موجودات زنده دارند . با توجه به اینکه بسیاری از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی سلول بافت و اندام در موجودات زنده وابسته به اسیدهای آمینه است لذا حيــات، بدون اسیدهای آمینه ممکن نمیباشد.
  نقش کلاتها در تغذیه گیاهی
  0 نقش کلاتها در تغذیه گیاهی
  تعریف کلات کلمه کلات یا کیلیت از کلمه یونانی کیلا گرفته شده است که به معنی پنجه خرچنگ و پنجه زدن و چنگ انداختن میباشد این مواد یعنی کلاتها همانند پنجه های خرچنگ فلز یا عنصر غذایی را محکم میگیرد و نگه میدارد
  محلول پاشی عناصر غدایی جهت تغذیه برگی
  0 محلول پاشی عناصر غدایی جهت تغذیه برگی
  تغذیه برگی foliar application یا (Foliar feeding) امروزه به عنوان روش و ابزاری مهم برای رسیدن به تغذیه متعادل و تولید بهینه در کشاورزی مخصوصاً محصولات باغی مطرح میباشد.
  مدیریت تغذیه نیتروژنی‌ گیاه‎
  0 مدیریت تغذیه نیتروژنی‌ گیاه‎
  نیتروژن از عناصر غذایی پر مصرف است که در ساختمان مولکولهای پروتئینی گوناگون آنزیمها کوآنزیمها اسیدهای نوکلئیک سیتوکروم ها و همچنین بسیاری از متابولیتهای ثانویه در گیاه نقش دارد غلظت نیتروژن در بافتهای گیاه حدود ۵-۲ درصد وزن خشک است.
  مدیریت تغذیه ای ریز مغذی ها
  0 مدیریت تغذیه ای ریز مغذی ها
  در تغذیه گیاهی عناصر ضروری برای رشد گیاه که در مقادیر بسیار کم مورد نیاز گیاه هستند بنام عناصر میکرو یا ریز مغذیها معروفند عناصر ،آهن ،روی منگنز بور و مس مهمترین عناصر این گروه هستند
  نقش مواد آلی در تغذیه گیاهان
  0 نقش مواد آلی در تغذیه گیاهان
  مواد آلی ،خاک جزء فراموش شده کشاورزی در کشور ما میباشد که مهمترین اساسی ترین و موثرترین فاکتور در فعالیتهای فیزیکوشیمیایی خاک در سیستمهای زراعی نیز میباشد.
  مدیریت حاصلخیری خاک
  0 مدیریت حاصلخیری خاک
  مدیریت حاصلخیزی خاک در راستای تداوم رشد و تولید اقتصادی گیاهان و محصولات زراعی مهمترین هدف علم تغذیه گیاهی میباشد خاک جسمی ،پویا زنده و طبیعی است که این پویایی برای ایفای نقش اکوسیستمهای خاکی ضروری است و تعادل بین عوامل فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی را نمایان میسازد
  مقدمه ای بر علم تغذیه ای گیاهان
  0 مقدمه ای بر علم تغذیه ای گیاهان
  کشاورزی، فن هنر و حرفه کشت پرورش و نگهداری انواع گیاهان جهت بهره برداری های غذایی صنعتی و اقتصادی از آنها .است بخش کشاورزی هنوز مهمترین منبع تأمین مواد غذایی مورد نیاز بشر میباشد.