بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو
  خبرخوان

  بلاگ

  ماده آلی و اهمیت آن در خاک
  1 ماده آلی و اهمیت آن در خاک
  با توجه به نقش حاصلخیزي خاك و ماده آلی به عنوان اجزاء حیاتی سیستم هاي تولیدتاثیر ماده آلی بر حاصلخیزي خـاك مـورد اشـاره قرار می گیرد. وجود ماده آلی علاوه بر اینکه نشان دهنده سلامت و کیفیت خاك است، شـاخص مناسبی براي باروري خاك به شمار می رود کـه حاصـل بـرهمکنش فرآینـدهاي فیزیکـی، شیمیایی و زیستی است.