بسته
(0) سبد خرید
شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
  فیلترها
  اولویت ها
  جستجو

  گل های زينتی

  گل های زينتی

  گل های زینتی 

   گياهانی که از نظر شاخه، برگ، گل، ميوه و يا شکل ظاهری زينتی می باشند و از آن ها برای تزيين منزل، باغچه، فضای سبز و غيره استفاده می شود.

  گل بارزترين مظهر زيبايی در طبيعت به شمار می رود و اگر چه توليد تجاری آن مدّت زيادینيست که در کشور ما رونق گرفته امّا از زمان های بسيار دور به دليل عطر و زيبايی خاصّی که دارد وتأثير آن در رفع خستگی و شادی روح و انبساط خاطر هميشه مورد توجّه انسان بوده است. امروزهبه دليل صنعتی شدن جوامع، انسان در زندگی روزمره اکثر اوقات با اجسام سخت و بی روح سر و کاردارد و ازطرفی ديگر انسان از نظر عاطفی و روحی رابطه ی تنگاتنگی با گل و زيبايی آن دارد همينامر موجب شده که بيشتر از گذشته تمايل به گل و گل کاری و فضای سبز داشته باشد و باز به هميندليل است که می بينيم امروزه گل در شادی ها و غم ها شريک شده است و از عيادت بيمار و مراسم سوگواری گرفته تا جشن ها و عروسی ها و اعياد ملّی و مذهبی مورد استفاده قرار می گيرد.گل ها از نظر طول دوره ی زندگی و محلّ نگهداری يا رويش تقسيم بندی می شوند.


  از نظر دوره ی زندگی سه دسته اند:
  الف) گلهای يکساله: گل هايی را گويند که طول دوره ی رشدشان از زمان کاشت بذر تاگل دهی و توليد بذر مجدّد يک سال است. مانند: اطلسی، آهار، مينا، جعفری و … .
  ب) گلهای دوساله: گل هايی را گويند که طول دوره ی رشدشان از زمان کاشت بذر تا گلدهیو توليد بذر مجدّد دو سال است. بدين معنی که در سال اول رشد رويشی دارند و فقط شاخه و برگتوليد می کنند و در سال دوم رشد زايشی دارند و پس از توليد گل و بذر عمر گياه پايان می پذيرد. مانند:ختمی، شب بو، قرنفل، استکانی و … .
  ج) گلهای چندساله: گل هايی را گويند که طول مدّت عمر آن ها بيش از دوسال است. يعنیبا فرا رسيدن فصل پاييز قسمت هایهوايی آن ها از بين می روند و در بهار سال بعد از روی ريشه یباقی مانده در خاک، گياه جديد رشد می کند و در واقع گياهان دائمی هستند. مانند: تاج الملوک،سوسن، داودی، زنبق، نرگس و … .ازنظر محلّ نگهداری دو دسته اند:
  الف) گلهای گلخان های يا درون خان های (آپارتمانی): گل هايی هستند که معمولاً در گلدانودر محل های مسقّف مانند منازل مسکونی و گل خانه ها و ادارات و … به منظور زينت بخشيدن بهمحلّ سکونت و کار استفاده می شوند و در واقع تحمّل تغييرات فاحش عوامل محيطی مانند: نور، دماو غيره را ندارند. مانند: ديفن باخيا، فيکوس، بابا آدم، حسن يوسف، آزاليا و … .


  ب1) گلهای باغچه ای: گل هايی هستند که به دليل مقاومتشان در برابر عوامل محيطی فضایآزاد مثل تابش نور آفتاب، تغييرات وزش باد و غيره در باغچه کشت می شوند. مانند: لادن، آهار،اطلسی، بنفشه، ميمون، شاه پسند، رعنا زيبا و … .

  ب2)درختان و درختچه های زينتی (هميشه سبزها مانند: کاج ها و سروها و پهن برگ هايا خزان کننده ها مانند نارون) و درختچه های زينتی (هميشه سبزها مانند: شمشاد يا خزان کننده ها مانندرُزها) که برای تک کاری و کپه کاری به کار می روند.

  انصراف از نظر